Exit ×
Kvitforsen

Kvitforsen. Foto: Bjørn Opdahl

Parkeringsplassen

Her kan man parkere. Foto: Bjørn Opdahl

Fossen sett fra parkeringsplassen

Fossen sett fra parkeringsplassen. Foto: Bjørn Opdahl

Fossen sett fra badekulpen

Fossen sett fra badekulpen. Foto: Bjørn Opdahl

Badekulpen

Badekulpen. Foto: Bjørn Opdahl

Stien er tydelig, men noe bratt

Stien er tydelig, men noe bratt. Foto: Bjørn Opdahl

Rasområdet.

Rasområdet. Foto: Bjørn Opdahl

Hvis du ser dette har du gått for langt opp.

Hvis du ser dette har du gått for langt opp. Foto: Bjørn Opdahl

Utsikt fra fossen.

Utsikt fra fossen. Foto: Bjørn Opdahl

Fossen.

Inngangen til grotten ligger bak fossen. Foto: Bjørn Opdahl

Grotteåpningen sett fra innsiden.

Grotteåpningen sett fra innsiden. Foto: Bjørn Opdahl

Den første grottehallen.

Den første grottehallen. Foto: Bjørn Opdahl

×

Kvitforsgrotten (OON3)

Tekst: Bjørn Opdahl

Veibeskrivelse

Fra sentrum av Kjeldebotn er det ca 7,2 km langs Kvitforsveien til parkeringen ved Kvitforsen. Det er 21,1 km fra Ballangen til Kjeldebotn når man kjører (vei 918) via Bøstrand.

Fra Ballangen er det 9,7 km langs E6 til Kvitforsveien. Det er 7 km fra avkjøringen inn på Kvitforsveien til Kvitforsen.

Vodcast: Utsikt til fossen (70 MB)

Vodcast: Innsiden av den første grottehallen (85 MB)