Exit ×
Tysk mitraljøsestilling

Tysk mitraljøsestilling ved E10. Foto:Bjørn Opdahl

Dekningrom

Rester fra dekningsrom. Foto:Bjørn Opdahl

Norsk stilling

Norsk stilling på høydedraget før Spionkopen. Foto:Bjørn Opdahl

Gruve

Rester etter norsk gruvedrift. Foto:Bjørn Opdahl

Dekningrom

Dekningrom m/ dansk lerk nedenfor Spionkopen. Foto:Bjørn Opdahl

Stilling

Godt bevart stilling. Foto:Bjørn Opdahl

Større stilling

Større norsk stilling i nærheten av Grusgropa (se kart). Foto:Bjørn Opdahl

Minnestein

Minnestein med navn på de 6 falne ved Bjørnfjell stasjon. Foto:Bjørn Opdahl

×

Spionkopen (TON2)

Tekst: Bjørn Opdahl

Startpunkt

Startpunktet er den store parkeringsplassen ved krigshistorisk landskap monumentet "General Fleischers vei" på Bjørnfjell.

Veibeskrivelse

Følg E10, på norsk side, mot grensen til Sverige. Parkeringsplassen ligger ca 2 km før grensen, og er merket med krigshistorisk landskap "General Fleischers vei".

Turbeskrivelse

Det er en gruset sti som fører bort til minnesmerket "krigshistorisk landskap" som ligger ca. 200 m nordvest for parkeringsplassen.

Ca. 20 meter nordvest for minnesmerke er det en tysk mitraljøsestilling med dekningrom. Følg stien videre ned fra haugen langs E10 til første vei til venstre (ca 150 m). Her starter en løype som er merket med blått. Løypen går under jernbanen, forbi Solheimsbrakka og langs høyderyggen opp til toppen av Spionkopen. Fra Spionkopen går ruten sørøst og etterhvert nordøst nedover langs høydene til man kommer inn på veien ved Grusgropa. Fra krysset ved Grusgropa kan man enten følge veien til venstre tilbake til Solheimsbrakka og E10, eller gå til høyre mot Bjørnfjell stasjon. Fra Bjørnfjell stasjon følger man veien, som går på baksiden av stasjonen, tilbake til parkeringsplassen.

Høydepunkter på turen

Langs hele turen/høyderyggene fra minnesmerket "General Fleischers vei" til man er ved veien ved "Grusgopa" ligger det norske og tyske forsvarsstillinger. De norske er fra unionsoppløsningen i 1905, og fra første verdenskrig i 1914-1918. De tyske er fra perioden 1940 til 1945.

Solheimsbrakka var General Dietl sitt hovedkvarter i ca. 1 måned under krigshandlingene i 1940.

Ved Grusgropa er det et stort minnemerke fra 1928 som markerer 25 års jubileet for byggingen av Ofotbanen. Her var det under feiringen tivoli og fotballkamper i tillegg til mange andre aktiviteter.

Ved Bjørnfjell stasjon står det et minnestein over de seks norske soldatene som falt her under kampene 16. april 1940.

Vanskelighetsgrad og tidsbruk

Det er en lett tur (ca 8 km) i småkupert terreng. Beregn ca 3-4 timer på hele rundturen via Bjørnfjell stasjon. Da er det beregnet tid til litt undersøkelse av stillinger på veien, og en matpause. Det meste av turen går på vei og stein/fjell. Det er enkelte partier som kan være litt fuktig/våt. Bruk sko med grovt mønster.