Exit ×
Skilt

Tegning på skiltet ved parkeringsplassen. Foto:Bjørn Opdahl

Parkeringsplassen

Parkeringsplassen. Foto:Bjørn Opdahl

Veien

Stien ned til gravplassen. Foto:Bjørn Opdahl

Gravplassen med skilt

Gravplassen med informasjonsskilt. Foto:Bjørn Opdahl

Gravplassen sett ovenifra

Gravplassen sett ovenifra. Foto:Bjørn Opdahl

Informasjon

Informasjon om gravene. Foto:Bjørn Opdahl

Mannsgrav

Ung mann (20-25 år). Foto:Bjørn Opdahl

Kvinnegrav

Kvinne (30-36 år). Foto:Bjørn Opdahl

×

Gravplassen på Føre (SVB3)

Tekst: Bjørn Opdahl

Veibeskrivelse

Følg vei 820 (ca. 57 km) nordover fra Sortland, via Rise og Straume, mot Bø i Vesterålen.

Gravplassen ligger ca 3,2 etter rundkjøringen i Straume. Avkjøringen ned til parkeringsplassen og gravplassen er merket med et skilt hvor det står "Fornminner 0,2".