Exit ×
Tysk gravmonument

Tysk gravmonument fra 1945 Foto: Bjørn Opdahl

Bauta

Bautaen over graven Foto: Bjørn Opdahl

Navneplate

Her hviler i fred Foto: Bjørn Opdahl

Navneplate

Falt 25. mai 1945 Foto: Bjørn Opdahl

Navneplater

Begge navneplatene Foto: Bjørn Opdahl

Kirkegården

Kirkegården Foto: Bjørn Opdahl

×

Tysk gravmonument nær Hadsel kirke(SVH3)

Tekst: Bjørn Opdahl

Her hviler i fred

Nederst på en nedlagt kirkegård nært Hadsel kirke står en stor gravstein/bauta med tre kobberplater med innskrift på. På den øverste platen står det 1939. De to andre er navneplater.

På den første navneplaten står det "Hier ruhen in Frieden" som betyr "Her hviler i fred". Under står tjenestegraden, navnet og fødselsdatoen på 5 tyske soldater. Soldatene var mellom 37 og 39 år. Til slutt står forkortelsen for avdelingen de tilhørte "H.K.B. 46/973". Dette var en avdeling tilhørende på et tysk fort, som lå på Haugøya (halvøy), like forbi Melbu.

På den nederste platen står tjenestegraden, navnet og fødselsdatoen på 6 tyske soldater. Den eldste soldatene her var 39 år, og de fem andre var mellom 19 og 35 år. Under navnene står avdelingen: Stbs.Kp. Fest. Batl. 661.
Helt nederst på skiltet står teksten "Gefallen am 25. mai 1945" som betyr "Falt 25. mai 1945".

Andre verdenskrig var slutt 8. mai 1945. De døde med andre ord 17 dager etter at krigen var slutt, og all kamphandling hadde opphørt.

Plassering

Gravmonumentet står helt nederst på den nedlagte kirkegården, som ligger ca 450 meter nord for Hadsel kirke.

Veibeskrivelse

Følg vei 82 fra Stokmarknes mot Melbu. Avkjøringen til kirkegården ligger da på venstre side etter ca 4,9 km fra broen på Stokmarkes.

Beskrivelse av severdigheten

Graven består av en bautastein med tre kobberplater med inskripsjon og en ring av støpte gjerdestolper med kjetting mellom. Minneplatene er på siden som vender ned mot sjøen.
Kirkegården blir ikke vedlikeholdt, men noen store trær som har omkranset gravstedet er fjernet. Bare stubben og røttene står igjen.

Vanskelighetsgrad og tidsbruk

Meget lett. Man kan kjøre ned til kirkegården.