Exit ×
Publikum ankommer tunnelen.

Publikum ankommer tunnelinngangen på Sama. Foto: Bjørn Opdahl

Tunnelåpningen på Sama.

Tunnelåpningen på Sama under åpningen. Foto: Bjørn Opdahl

Turmarsj.

Tunnelen var åpen for publikum før åpningen. Foto: Bjørn Opdahl

Nødutgang.

Den ene av to nødutganger i tunnelen. Foto: Bjørn Opdahl

Nødutgang Harstad Kirke.

Nødutgangen som ender ved Harstad kirke. Foto: Bjørn Opdahl

Utgangsparti til nødutgang.

Utgangspartiet til utgangen ved Harstad kirke. Foto: Bjørn Opdahl

Julenissen.

Julenissen kom og delte ut gaver som var tilovers etter jula. Foto: Bjørn Opdahl

Harstad Janitsjar.

Harstad Janitsjar spilte mens de marsjerte gjennom tunnelen. Foto: Bjørn Opdahl

Sikkerhetsutstyr.

Brannslukningsapparater og nødtelefoner er lett tilgjengelig. Foto: Bjørn Opdahl

50-sone.

Like ved utgangen på Seljestad. Foto: Bjørn Opdahl

Seljestad.

Utsikt fra tunnelåpningen på Seljestad. Foto: Bjørn Opdahl

Tunnelåpningen på Seljestad.

Tunnelåpningen på Seljestad. Foto: Bjørn Opdahl

×

Åpningen av Harstadåstunnelen

Tekst: Bjørn Opdahl