Exit ×
Panservernkanon

Panservern-/stridsvognkanon. Foto: Bjørn Opdahl

Kommandobunker

Kommandobunker. Foto: Bjørn Opdahl

Kanonattrapp

Attrapp i kanonstilling nr 2. Foto: Bjørn Opdahl

Drivstofftank

200 L Feuergefarlich Kraftstoff. Foto: Bjørn Opdahl

×

Batteri Bjarkøy (SSH7)

Tekst: Bjørn Opdahl

Plassering

Krusandveien på Bjarkøy.

Veibeskrivelse

Følg RV83 ut av Harstad. Kjør rett fram gjennom rundkjøringen på Samamoa (Shellstasjon) inn på Fv867 retning Ervika.
Kjør til høyre i krysset i Ervika, og kjør ut til fergekaien på Stornes.

Ta fergen fra Stornes til Bjørnerå(Grytøy). Kjør til høyre (vei 867)etter fergekaien på Bjørnerå, og kjør gjennom den undersjøiske tunnelen til Bjarkøy.

Ta til høyre etter å ha passert Bjarkøy skole. Kjør til høyre i neste kryss (ved butikken) og følg Hamneveien til tidligere Bjarkøy Rådhus. Parker på parkeringsplassen i krysset til Krusandveien.

Gå langs Krusandveien (ca 330 m) til Kanon 1 (venstre side av veien). Stien inn til resten av batteriet starten på høyre side ved informasjonsskiltet.

Beskrivelse av severdigheten

"Batteri Bjarkøy" består av kanon-, nærforsvar-/maskingevær- og luftvernstillinger. Det er flere løpegraver og bunkere spredt rundt omkring på området. Det er verd å ta turen til toppen av "Risnakken" og følge løpegravsystemet tilknyttet Flak-stillingene som ligger der. Fra kommandobunkeren, som ligger litt skjult, har man veldig god utsikt over Vågsfjorden.

NB! I følge Statens Kartverk er det to "Risnakker" på Bjarkøy, "Storrisnakken" og "Risnakken". "Storrisnakken" ligger ved kirkegården. Denne kalles visstnok av lokalbefolkningen bare for "Risnakken". Den "Risnakken" det vises til i denne presentasjoner ligger nærmere havet mot øst, og er den toppen man kommer opp på når man følger stiene fra informasjonsskiltet i Krusandveien.

Vanskelighetsgrad og tidsbruk

Kanon 1,2, 3, 4 og kommandobunkerener er lett tilgjengelig. Turen gjennom løpegravene opp mot den gjenstående panservernkanonen (se bilder) kan være litt vanskeligere, og krever litt godt fottøy. Det er mye vegetasjon og "urent terreng" på området som gjør det litt uoversiktlig å orientere seg. Det går en del mindre raviner i området.