Exit ×
Lokomotiv med vogner.

Bjarkøy-loket med vogner. Foto: Bjørn Opdahl

Stistart.

Her starter stien opp til "Loket". Foto: Bjørn Opdahl

Laboratoriet.

Her stod administrasjonsbygning/laboratoriet. Foto: Bjørn Opdahl

Stasjonsområdet.

Stasjonsområdet på "Nedre Stasjon". Foto: Bjørn Opdahl

Oppslagstavle.

Stasjonsområdet med bord m/benk og oppslagstavle. Foto: Bjørn Opdahl

Lokomotiv med vogner.

Bjarkøy-loket i stasjonsbygningen. Foto: Bjørn Opdahl

Lokomotiv med vogner.

Loket sett fra malmlageret. Foto: Bjørn Opdahl

×

Bjarkøy-loket (SSH6)

Tekst: Bjørn Opdahl

Plassering

Bjarkøy

Veibeskrivelse

Følg RV83 ut av Harstad. Kjør rett fram gjennom rundkjøringen på Samamoa (Shellstasjon) inn på Fv867 retning Ervika.
Kjør til høyre i krysset i Ervika, og kjør ut til fergekaien på Stornes.

Ta fergen fra Stornes til Bjørnerå (Grytøy). Kjør til høyre(vei 867) etter fergekaien på Bjørnerå, og kjør gjennom den undersjøiske tunnelen til Bjarkøy.

Ta til høyre etter å ha passert barneskolen. Kjør til venstre i neste kryss (ved butikken), og følg Fagervikveien til den store røde bygningen med nothjell (Sålneset). Parker ved den røde bygningen.

Gå videre langs Fagervikveien (ca 220 m). Starten på stien er godt merket (se bilder).

Beskrivelse av severdigheten

"Bjarkøy-loket" står i en "stasjonsbyging" på det som var "Nedre stasjon". Det er koblet to vagger og en vogn til lokomotivet. Bak lokomotivet ligger to lager av jernmalm (kvalitet B og C) som ikke ble skipet ut før anlegget ble lagt ned. På vei opp til "Nedre stasjon" passerer man grunnmuren til det som var administrasjonsbygningen og laboratoium. Det er satt opp et skilt med informasjon der.
På stasjonsområdet er det et bord med benker. Det er et skilt med informasjon også her. Traseen hvor jernbanesporet gikk er i dag en kultursti, og går videre til "Øvre stasjon" hvor gruvene var. Etter ca 100 m kommer jernbanesporet fra lagrene inn på hovesporet.

Vanskelighetsgrad og tidsbruk

"Loket" ligger lett tilgjengelig. Det går sti (ca 250-300 m) fra veien og opp til "Nedre stasjon" hvor loket står. Det er laget en trapp over gjerdet. Trappen kan være glatt når det er vått.
Dette er en veldig fin tur for barnefamilier.