Exit ×
Fangeleiren

Fangeleiren og -kirkegården slik den så ut i 1945. Foto: Ukjent/Sør-Troms Museum

Leir sett fra sør

Leirområdet sett fra sør. Foto: Bjørn Opdahl

Leirområde sør

Leirområdet (sør) sett fra vakttårnet i øst. Foto: Bjørn Opdahl

Leirområde nord

Leirområdet (nord) sett fra vakttårnet i øst. Foto: Bjørn Opdahl

Brakkemur

Mur etter en av brakkene. Foto: Bjørn Opdahl

Støpt brakkegulv

Rester etter brakke med støpt gulv. Foto: Bjørn Opdahl

Leir sett fra nord

Leirområdet sett fra nord. Foto: Bjørn Opdahl

Lagerbygning

Lagerbygning(?) like utenfor fangeleiren. Foto: Bjørn Opdahl

Området før rydding

Leirområdet slik det var før rydding av skogen. Foto: Bjørn Opdahl

Ryddegjeng

En del av gjengen som ryddet leirområdet. Foto: Bjørn Opdahl

Minnesmerke

Sovjetisk minnesmerke ved Trondenes kirke. Foto: Bjørn Opdahl

Forsiden av skrin

Forsiden av metalleske laget av fanger. Foto: Bjørn Opdahl

Baksiden av skrin

Baksiden av metalleske laget av fanger. Foto: Bjørn Opdahl

×

Fangeleiren på Trondenes (SSH9)

Tekst: Bjørn Opdahl

Plassering

Like bak Trondenes kirke.

Veibeskrivelse

Følg vei 83 nordover ut av Harstad sentrum. Ta til høyre i rundkjøringen på Sama og følg skiltingen ut til Trondenes kirke.

Man kan enten parkere ved Trondenes kirke eller oppe ved krematoriet.

Beskrivelse av severdigheten

Leirområdet er i dag et gressbelagt område hvor murene etter fangebrakkene og vakttårnene er tydelig i terrenget.

Det er anlagt en gruset vei gjennom leiromådet. Ved inngangen til området, fra både kirken og krematoriet, er det satt opp informasjonstavler med tekst og bilder.

Vanskelighetsgrad og tidsbruk

Leirområdet ligger meget lett tilgjengelig like bak Trondenes kirke og krematoriet.