Exit ×
Parkering

Parkeringsplass med informasjonstavle. Foto: Bjørn Opdahl

Informasjonstavle

Informasjonstavlen ved parkeringen. Foto: Bjørn Opdahl

Skilt

Merking av stien til borgen. Foto: Bjørn Opdahl

Sykehjemmet

Stien går langs sykehjemmet. Foto: Bjørn Opdahl

Trapp over mur

Trapp over borgmuren. Foto: Bjørn Opdahl

Borgmuren

Deler av borgmuren. Foto: Bjørn Opdahl

Informasjonstavle

Informasjonstavlene oppe på borgen. Foto: Bjørn Opdahl

Varsling

Tavle som viser datidens varslingssystem. Foto: Bjørn Opdahl

Benk

En benk til meditasjon og avslapping. Foto: Bjørn Opdahl

Gangsåstoppen

Utsikt mot Gangsåstoppen. Foto: Bjørn Opdahl

Harstadbotnen

Utsikt mot Harstadbotnen og Langneset. Foto: Bjørn Opdahl

×

Slottet bygdeborg (SSH8)

Tekst: Bjørn Opdahl

Plassering

Bak Slottet sykehjem på Seljestad.

Veibeskrivelse

Kjør Seljestadveien sørover fra Seljestad skole mot Harstadbotnen.

Kjør inn første vei til venstre etter Slottet sykehjem.

Parkeringsplassen, med en informasjonstavle, ligger til venstre etter ca. 50 m. Følg stien fra parkeringsplassen mot Slottet sykehjem, og deretter mot høyre. (se skilt)

Beskrivelse av severdigheten

Slottet bygdeborg er et festningsanlegg fra eldre jernalder 0-750 e.Kr. Slike bygdeborger ble bygget på topper og knauser som var lett å forsvare og vanskelig å angripe.

På nordsiden, der adkomsten er lettest, er det bygget en steinmur. Ca.40 meter av den opprinnelige muren er bevart. Det antas at den har vært betydelig høyere enn den er i dag. På toppen av muren har det antagelig vært trepalisader.

En tavle på toppen viser hvilket varslingssystem de hadde på den tiden. Ved ufred søkte folk fra nærliggende gårder opp i borgen for å få beskyttelse. Det kan ha vært en brønn i en av forsenkningene i terrenget.

Vanskelighetsgrad og tidsbruk

Borgen er meget lett tilgjengelig. Det tar under 5 minutter å gå fra parkeringsplassen til toppen av borgen langs en god sti (240 m).

Vodcast: Utsikt fra Slottet bygdeborg (47 MB)