Exit ×
Trondenes kirke

Trondenes kirke. Foto: Bjørn Opdahl

Trondenes kirke

Trondenes kirke sett fra sjøen. Foto: Bjørn Opdahl

Fra gangveien

Fra gangveien. Foto: Bjørn Opdahl

Litt av festningsverket rundt kirken

Litt av festningsverket rundt kirken. Foto: Bjørn Opdahl

Bak kirken

Bak kirken. Foto: Bjørn Opdahl

Kirken sett fra russefangeleiren

Kirken sett fra russefangeleiren. Foto: Bjørn Opdahl

Koret

Koret. Foto: Bjørn Opdahl

Preikestolen

Preikestolen. Foto: Bjørn Opdahl

Alterskapene

Alterskapene. Foto: Bjørn Opdahl

Solkors på veggen inne i koret

Solkors på veggen inne i koret. Foto: Bjørn Opdahl

Galleriet

Galleriet. Foto: Bjørn Opdahl

Kirken i flombeslysning

Kirken i flombeslysning. Foto: Bjørn Opdahl

Nordveggen

Nordveggen. Foto: Bjørn Opdahl

×

Trondenes kirke(SSH13)

Tekst: Bjørn Opdahl

Plassering

Trondenes i Harstad.

Veibeskrivelse

Følg vei 83 nordover ut av Harstad sentrum. Ta til høyre i rundkjøringen på Sama, og følg skiltingen ut til Trondenes kirke.

Man kan enten parkere ved Trondenes kirke eller oppe ved krematoriet.

Beskrivelse av severdigheten

Trondenes kirke er verdens nordligste kirke fra middelalderen (vikingetidens slutt ca. år 1066 til reformasjonen i 1536). Det antas at fundamentet kan være lagt like før eller omkring år 1200. Byggingen ble videreført i flere etapper. Deler av taket kan dateres til 1400 tallet, mens andre deler til tidlig på 1500-tallet. I 1989 ble norges eldste seil funnet i takverket. Seilet er et ullseil, og er datert til 1390-1400 e.Kr. Kalkmalerier og en alterbrunn er fra 1300 tallet.

Kirken regnes for å være den mellomalderkirken i norden med mest rikholdig inventar. Bare deler av denne utrustningen er bevart. Blant annet er kun tre av i de opprinnelige 7 middelalderske alterskapene bevart.(se bilder) Disse er: Mariaskapet, Høyalterskapet og Birgittaskapet. I både katolsk og etterreformatorisk tid ble den regnet for å være den største og vakrest utrustede kirke nord for Nidarosdomen i Trondheim.

Rundt kirken og kirkegården går det murer som kan være rester av en befestning fra 1100-tallet. Disse murene skulle antagelig beskytte mot angrep fra karelere og russere.

Vanskelighetsgrad og tidsbruk

Kirken ligger ca 3 km fra Harstad sentrum. Den er lett tilgjengelig med bil, buss og sykkel. Man kan også gå "Stien langs sjøen" fra Harstad sentrum.