Exit ×
Krigsfangeleir

Et naturlig startpunkt: Krigsfangeleiren på Trondenes. Foto: Bjørn Opdahl

Trondenes kirke

Trondenes kirke. Foto: Bjørn Opdahl

Middelaldergård

Middelaldergård. Foto: Bjørn Opdahl

Starten

Inn mot Harstad. Foto: Bjørn Opdahl

Inne i sol og vindhuset

Interiøret i Sol og vindhuset på Trondenes. Foto: Bjørn Opdahl

En stille plass

En stille plass. Foto: Bjørn Opdahl

Sol og vindhuset

Sol og vindhuset på Trondenes sett fra sør. Foto: Bjørn Opdahl

Den gamle smia

Den gamle smia. Foto: Bjørn Opdahl

Stol nært havet

Nærhet til himmel, hav og fjell. Foto: Bjørn Opdahl

Mygga

Mygga på Hamnneset. Foto: Bjørn Opdahl

Selsbanes seil

Selsbanes seil. Foto: Bjørn Opdahl

Flytebryggene

Småbåthavna i sentrum av Harstad. Foto: Bjørn Opdahl

Tumleområde på kaia

Leke og tumleområde på kaipromenaden. Foto: Bjørn Opdahl

Lekeapparater

Lek og bobilparkering ved kaipromenaden. Foto: Bjørn Opdahl

Utsmykning

Utsmykning. Foto: Bjørn Opdahl

Harstad sentrum

Deler av torvet i Harstad sentrum. Foto: Bjørn Opdahl

Plansje

Stien Langs Sjøen.(Informasjonen på plansjen er ikke helt oppdatert.)

×

Stien langs sjøen, Harstad (TSH15)

Tekst: Bjørn Opdahl

Startpunkt

Trondenes vil være et godt utgangspunkt for en tur langs "Stien Langs Sjøen". Men stien er lang, den går gjennom flere forskjellige bydeler og byr på mange ulike inntrykk og aktiviteter. Det får derfor være opp til den enkelte å avgjøre hvor han/hun vil starte, oppleve og avslutte "Stien Langs Sjøen".

Veibeskrivelse (til Trondenes)

Følg vei 83 nordover ut av Harstad sentrum. Ta til høyre i rundkjøringen på Sama og følg skiltingen ut til Trondenes kirke. Man kan enten parkere ved Trondenes kirke eller oppe ved krematoriet.

Turbeskrivelse

"Stien Langs Sjøen" byr på mange varierte tur- og opplevelsesalternativer. Den kan for eksempel oppleves ved at man vandrer langs traseen. Underveis er det mange ting å se og oppleve. Det er også flere steder mulig å sette seg ned på en benk eller kaikant. Eller man finner seg en plass langs traseen, landlig eller sentrumsnært, alene eller sammen med andre, hvor man kan ta inn over seg at dette er et trivelig sted å være.

For hver gang kan man velge et nytt sted å starte, oppleve eller avslutte turen. Det er nok av plasser og opplevelser å ta av for hele familien.

Høydepunkter på turen

Denne turen byr på mange inntrykk og aktiviteter. Den enkeltes opplevelse av disse vil avhenge av blant annet alder, kjønn, humør, årstiden og vær- og vindforholdene. Det er derfor vanskelig å fremheve høydepunkter som passer for alle.

Men man skal være bra blassert om man ikke oppfatter noen av dette som verd å få med seg:
Ruiner etter sovjetisk krigsfangeleir, middelalderkirken Trondenes kirke, blomster- og urtehage, middelaldergård med husdyr, nærhet til naturen(himmel,sjø og fjell), verftsindustri, museer, utsmykninger, småbåthavn, fiske fra kaikanten, kulturhus, leke- og tumleområder, aktiviteter på sjøen og i byen, osv.osv.

Vanskelighetsgrad og tidsbruk

Stort sett hele turen går langs tilrettelagte stier, veier og kaipromenader. Deler av turen går langs trafikkert vei, uten gang- og sykkelvei, men med nedsatt hastighetsgrense.

Det er vanskelig å oppleve hele "Stien Langs Sjøen" på bare en dag! Sett av rikelig med tid, og kom gjerne igjen!