Exit × Hulen og plakaten Skilt Omnsand Omnsand Vardestein Rullestein Rullesteinfjære Benk og hulen

FOTO: Bjørn Opdahl

×

Åmen - Et historisk røverreir (SSI2)

Tekst: Bjørn Opdahl

Plassering

Noen få meter over stranden på Omnsand ved Sørrollnes.

Veibeskrivelse

Det er gratis å ta fergen mellom Stangnes/Harstad og Sørrollnes for passasjerer. Bilen kan derfor parkeres på Stangnes. NB! Husk å notere deg avgangstidene for fergen da den går relativt sjeldent.

Følg veien fra Sørrollnes til Foldneset (ca 3,2 km). Man kan eventuelt kjøre til Foldneset og parkere der. Fra Foldneset følger man merket sti til Omnsand (ca. 2 km). Hulen Åmen ligger et lite stykke bort på stranden.

Beskrivelse av severdigheten

Åmen er en naturlig kalksteinshule med et areal på ca 3 x 5 m. Det som gjør hulen spesiell er historien som er knyttet til denne. Utenfor hulen står en figur/plakat som gjengir historien. Rett nedenfor hulen er det et bord med benker. På stranden, som består av rullesteiner i mange ulike størrelser, er det en større stein hvor det er en steinhaug/varde man kan legge "sin" stein på.

Vanskelighetsgrad og tidsbruk

En lett tur, spesielt hvis man kjører og parkerer på Foldneset. Stien fra Foldneset er godt merket og har bare litt stigning. Turen fra Foldneset til Omnsand er ca 2 km, og man bruker ca 40-45 min. Går man langs veien fra Sørrollnes bruker man ca. en time til Foldneset.