Exit × Hulen og postkassen Skilt som har falt ned Rasteplass Govik Lasselitinden Lakseoppdrett Benk Utsikt

FOTO: Bjørn Opdahl

×

Kviteberghulen (SSI1)

Tekst: Bjørn Opdahl

Plassering

I fjellsiden under Lasselitinden på Sørrollnes.

Veibeskrivelse

Det er gratis å ta fergen mellom Stangnes/Harstad og Sørrollnes for passasjerer. Bilen kan derfor parkeres på Stangnes. NB! Husk å notere deg avgangstidene for fergen da den går relativt sjeldent.

Følg veien fra Sørrollnes mot Fabeløya naturlekepark, men fortsett langs veien opp mot fjellet Rolla (se kart lenger ned). Følg veien ca 2,6 km til en skarp venstresving hvor det står et skilt som viser veien til hulen. Stien starter på andre siden av veien i forhold til skiltet. Følg stien til hulen. Stien er godt merket. Det er plassert ut et bord med benk på et utsiktspunkt ca. halvveis til hulen.

Beskrivelse av severdigheten

Kviteberghulen er en naturlig kalksteinshule som er ca 8-9 m dyp. Utenfor hulen er det satt opp en benk med flott utsikt over Astafjorden, og postkasse med en bok man kan skrive seg inn i.

Vanskelighetsgrad og tidsbruk

En en relativt lett tur. Veien opp til der stien starter er noe bratt. Stien fram til hulen er lett å gå.