Foto: Bjørn Opdahl

×

Minnested for Nils Ovesen (SSK3)

Tekst: Bjørn Opdahl

Plassering

Informasjonstavlet står ved en avkjøring på fylkesvei 105, som går over Kveøya.

Veibeskrivelse

Fra Harstad følg fylkesvei 83 nordover mot Borkenes. Fra Borkenes og Harstad: Ved krysset i bunnen av bakken ved Gåra ta av og følg fylkesvei 83 videre mot Refsnes. Ved Kveøybrua ta av til høyre inn på fylkesvei 105, og kjør over brua til Kveøya. Ved toppen av bakken ta til venstre, og følg veien til du kommer til minnestedet, som står på høyre side av veien sammen med informasjonsskiltet for Skårgruva.