Exit ×
Parkeringsplassen

Parkeringsplassen, Foto: Bjørn Opdahl

Tysk bunker

Rester av tysk bunker?, Foto: Bjørn Opdahl

Kvilebenk

Kvilebenk med utsikt, Foto: Bjørn Opdahl

Gravhaug

Åpnet gravhaug fra førkristen tid, Foto: Bjørn Opdahl

Sommerfjøser

Sommerfjøser, Foto: Bjørn Opdahl

Enger

Enger, Foto: Bjørn Opdahl

St. Hansplass

St. Hansplass?, Foto: Bjørn Opdahl

Steingjerde

Steingjerde, Foto: Bjørn Opdahl

Sommerfjøs

Sommerfjøs, Foto: Bjørn Opdahl

Maurmotorvei

Maurenes motorvei, Foto: Bjørn Opdahl

×

Kultursti på Borkenes, Kvæfjord (TSK3)

Tekst: Bjørn Opdahl

Startpunkt

Parkeringsplassen ved innkjøringen til Skallan er utgangspunkt for turen. Den ligger der gang- og sykkelveien slutter i bakken, når man kjører fra Gårakrysset på Borkenes mot Harstad(fylkesvei 83).

Veibeskrivelse

Fra Harstad følg fylkesvei 83 nordover mot Borkenes. Parkeringsplassen ligger ved første avkjøring til høyre når man kjører ned bakken til Borkenes/Gårakrysset.

Turbeskrivelse

Turen starter ved at man går veien opp mot Skallan. Etter ca 150 m, gå til høyre i første veikryss. Etter ca 40 meter starter naturstien på venstre side. Stien går i overkant av alle jordene som ligger bort gjennom lia mellom Skallan og Rå.

Høydepunkter på turen

Det er mange ting å se på langs kulturstien i tillegg til en flott utsikt. Det er flere gravhauger fra førkristen tid, flotte steingjerder, gamle sommerfjøser med torvtak og mye annet å se langs stien.

Vanskelighetsgrad og tidsbruk

Turen er lett. Det er tilnærmet flatt fra der naturstien starter oppe ved husene. Fra parkeringsplassen til man kommer til veien til skytterbanen (Rå) er det 3,8 kilometer. Det tar ca 1,5 time å gå en vei. Men det er ingen grunn til å haste. Det er mye å se på underveis.