Exit ×
Klopp like etter stistart

Klopp like etter stistart. Foto: Bjørn Opdahl

Bratt terreng

Bratt terreng. Foto: Bjørn Opdahl

Ferdig med stigningen

Ferdig med stigningen. Foto: Bjørn Opdahl

Utsikt mot Grov

Utsikt mot Grovfjorden. Foto: Bjørn Opdahl

Tretinden og Nonsfjellet

Tretinden (1073 moh) og Nonsfjellet (1139 moh). Foto: Bjørn Opdahl

Segeldalsvatnet

Segeldalsvatnet. Foto: Bjørn Opdahl

Postkassen ved Segeldalsvatnet

Postkassen ved Segeldalsvatet. Foto: Bjørn Opdahl

Overnattere ved Segeldalsvatnet

Overnattere ved Segeldalsvatnet. Foto: Bjørn Opdahl

Utsikt tilbake mot Segeldalsvatnet

Utsikt mot Segeldalsvatnet. Foto: Bjørn Opdahl

Oldertinden

Oldertinden (1207 moh). Foto: Bjørn Opdahl

Eidevatnet

Eidevatnet. Foto: Bjørn Opdahl

Postkassen ved Eidevatnet

Postkassen ved Eidevatnet. Foto: Bjørn Opdahl

Elvekryssing i Dudalen

Elvekryssing i Dudalen. Foto: Bjørn Opdahl

Utsikt fra Dudalen

Utsikt fra Dudalen. Foto: Bjørn Opdahl

Merking langs stien

Merking langs stien. Foto: Bjørn Opdahl

Elveparti i Dudalen

Elveparti i Dudalen. Foto: Bjørn Opdahl

Elveparti i Dudalen

Elveparti i Dudalen. Foto: Bjørn Opdahl

Foss i Dudalen

Foss i Dudalen. Foto: Bjørn Opdahl

Kvilebenk i Dudalen

Kvilebenk i Dudalen. Foto: Bjørn Opdahl

Tilbakeblikk mot Oldertinden og Kvannto

Tilbakeblikk mot Oldertinden og Kvannto (956 moh). Foto: Bjørn Opdahl

Naturkunst ved stien

Naturkunst ved stien. Foto: Bjørn Opdahl

Dudalselva

Dudalselva. Foto: Bjørn Opdahl

Bru og gapahuk ved Dudalselva

Bru og gapahuk ved Dudalselva. Foto: Bjørn Opdahl

Skilt ved brua

Skilt ved brua. Foto: Bjørn Opdahl

Brua over Dudalselva

Brua over Dudalselva. Foto: Bjørn Opdahl

Gapahuken ved Dudalselva

Gapahuken ved Dudalselva. Foto: Bjørn Opdahl

Benk med utsikt over Gratangen

Benk med utsikt over Gratangen. Foto: Bjørn Opdahl

Skilt ved stistart i Gratangen

Skilt ved stistart i Gratangen. Foto: Bjørn Opdahl

Fornøyde turgjengere

Fornøyde turgjengere som er ferdig med turen. Foto: Bjørn Opdahl

Foldvika

Foldvika. Foto: Bjørn Opdahl

×

Grov - Foldvik(TST3)

Tekst: Bjørn Opdahl

Startpunkt

Saltvann Grendehus (gult)ved nordenden av Saltvatnet. Saltvannet ligger ved enden av Grovfjorden.

Veibeskrivelse

Fra Tjeldsund Bru:
Ta av E10 og kjør inn på vei 825 under brua retning Grovfjord. Etter brua i Grov; ta til høyre inn på vei 829 (Grovfjordveien) retning Narvik. Følg veien 5,5 km, og ta opp til venstre inn på veien opp til Saltvann Grendehus (ca 50 m til parkering).

Fra E10 mellom Bjerkvik og Evenes:
Ta inn på vei 829 (Grovfjordveien) (ca 15,9 km fra rundkjøringen i Bjerkvik, og ca 25 km fra avkjøringen inn til Evenes flystasjon). Følg vei 829 til Saltvann Grendehus ( ca 15,8 km fra E10).

Turbeskrivelse

Fra parkeringsplassen ved grendehuset følger man veien videre opp mot et hvitt hus. Gå mellom huset og fjøset og inn på en traktorvei.

Etter ca 50 m på traktorveien kommer du til et sti-dele med retningsskilt til Foldvik. Ta til høyre og følg den rød-merkete stien oppover langs elva. Etter ca 300 m krysser du elva på ei bru/klopp. Ta til venstre rett etter brua! Her starter det bratteste partiet på løypa.

Ca 500 m etter brua kommer du til et sti-dele med retningsskilt. Den rød-merkete turløypa tar av rett til høyre og svinger seg opp lia etter en gammel setervei.

Etter ca 1 km flater terrenget ut, og du får en flott utsikt ut over Grovfjorden og Skoddebergvannet. Etter ca 3,5 km er du på løypas foreløpig høyeste punkt, og terrenget er nesten flatt inn mot Segeldalsvannet. Ved Segeldalsvannet har du gått 4,4 km.

Fra Segeldalsvannet går turløypa i sporene av både krøtterstier og en gammel ferdselsvei innover siste del av Segeldalen, og opp mot eidet mellom Segeldalsvannet og Eidevannet. Kommunegrensen til Gratangen går oppe på eidet, ca 1,2 km fra Segelsdalsvannet, og du er nå på løypas høyeste punkt ca 650 m.o.h. Her har du flott utsikt over Eidevannet, mot Dudalen og Dudalsfjellene.

Løypa følger videre den gamle ferdselsveien i lia nokså høyt ovenfor Eidevannet. Det er mer “ulendt” og tyngre å gå nede ved vannkanten. Ovenfor nordenden av vannet forlater turløypa den gamle ferdselsveien og går ned til vannkanten nær elveutløpet. Stedet er tydeligvis mye brukt som rasteplass, og her er lagt ut ei besøksbok. Du har nå vandret litt over halvveis til Foldvika, ca 7,2 km, og det er naturlig med en litt lengre hvile- og matpause.

Fra Eidevannet følger du en godt merket sti ned Dudalen. Etter ca 1,1 km kommer du til Dudalselva, der denne gjør en skarp sving. Her er det lagt ut steiner slik at det skal være lett å krysse elva uten å bli våt. Fortsett nedover langs elva på høyre side. Etter ca 900 m kommer du til ei lita sideelv, som også krysses tørrskodd på steiner.
Obs: Her er to merkinger. Anbefaler å holde til høyre, da det er lettere å krysse elva her.

Fra elva går du ca 200 m oppover en liten bakke og er ved et skilt som viser vei til Talgrøtberget like ved. Det kan være vel verdt å ta seg tid til en tur opp på dette karakteristiske berget, en tydelig liten topp som er godt synlig i landskapet. Her har vandringsmenn, jegere, fangstmenn, gjetere og sikkert ganske mange andre i andre ærender sittet og speidet utover dalen. Herfra har du god utsikt i alle retninger og oversikt over det meste i vid omkrets. Sannsynligvis er berget brukt som utsiktssted der en holdt øye med dyrene sine eller speidet etter jaktbart vilt. Og mens man satt her, har man hatt som tidsfordriv å risse inn navn, initialer og årstall i berget . Talgrøtberget består av en slags myk kleberstein av en slik karakter at en lett kan “skrive” eller risse i det. Her finnes navn og initialer og datoer så langt tilbake som på 1800-tallet.

Fra Talgrøtberget fortsetter du på stien nedover dalen. Stedvis er det lagt ut klopper over myr- og våtområder. Etter ca 11,0 km , og ca 3,8 km fra Eidevannet, krysser du Dudalselva på ei solid bru og ankommer en flott rasteplass med gapahuk, bålplass og ikke minst tilgang på godt drikkevann. Fra gapahuken går du videre nedover og etter 1,7 km er du ved en kommunal vei (den tidligere fylkesveien gjennom Foldvik). Du har nå gått 12,7 km fra grendehuset.

Man kan følge den kommunale veien til sentrum av Foldvik (ca 1,3 km). Avstanden fra Saltvann Grendehus på Bakkejord til sentrum i Foldvik er 14,0 km.

Løypebeskrivelsen over er hentet fra websiden til Nova Turlag. Nova Turlag arrangerer den årlige Markedsmarsjen i forbindelse med Foldvikmarkedet (3. helgen i august).

Høydepunkter på turen

Stort sett hele turen byr på flott utsikt og flotte naturopplevelser! Men det er noe spesielt med synet som møter en når man kommer over skoggrensen og Segeldalen åpner seg. Det er også en flott opplevelse å sitte i solen ved Eidevannet, og nyte utsikten over vannet og de kneisende fjellene rundt.
Turen anbefales!
Benytt gjerne anledningen når Nova Turlag arrangerer Markedsmarsjen (bl.a. organisert returtransport). Det er også en tur som er godt egnet for overnatting i telt ved ett av vannene.

Vanskelighetsgrad og tidsbruk

Den første delen av turen(3,5 km) opp på Grovfjordsiden er noe bratt. Deretter flater terrenget ut. Det er god sti som er merket hele veien. En grunn elv i Dudalen må krysses ved å gå fra stein til stein (se bilder). Krever godt fottøy. Turen er ca 13 km med en stigning på ca 550 m, og tar ca 4-6 timer å gå en vei. Man bør derfor vurdere å organisere returtransport fra Foldvik.

Dersom man bare vil opp til Eidevannet er det lettere å gå fra Foldvik da denne delen er noe slakere.