LOVEST (Logo)

LOVEST - The loveliest region in Norway!

Blogg Lofoten Ofoten Vesterålen SørTroms
Kanstad (Bilde)

Kanstadfjorden i vintersolsol Foto: Bjørn Opdahl

Kvarts (Bilde)

Kvarts i fjellet Foto: Bjørn Opdahl

Ramsundet

Blick über Ramsundet Foto: Bjørn Opdahl

Om Ofoten


LOVEST (Logo)

Ofoten omfatter de seks kommunene Tysfjord, Ballangen, Tjeldsund, Lødingen, Evenes og Narvik.

Narvik er regionsenteret i Ofoten. "Hovedpulsåren" i landet, Europavei nr 6 (E6), går gjennom byen. Byen er utskipningshavn for jernmalmen som utvinnes i Kiruna.

Fra 1. januar 2020 slås kommunene Tysfjord og Ballangen sammen med Narvik. Den sammenslåtte kommunen kommer til å hete Narvik. Kommunene har utlyst en konkurranse om utforming av kommunevåpen til den nye kommunen.

Les mer om Ofoten på www.wikipedia.no.


Facebok