LOVEST (Logo)

LOVEST - The loveliest region in Norway!

Blogg Lofoten Ofoten Vesterålen SørTroms
Bunker

Batteri Evenestangen. Foto: Bjørn Opdahl

Evenes kirke

Evenes kirke. Foto: Bjørn Opdahl

Veteranplassen

Fransk minnestøtte på Veteranplassen, Narvik. Foto: Bjørn Opdahl

Georgs plass

Georgs plass. Foto: Bjørn Opdahl

Opplevelser i Ofoten

Svarta Bjørn-marsjen

Folkefest

Foto: Bjørn Opdahl, (OON1)

Elveparken

Elveparken

Foto: Bjørn Opdahl, (OON2)

Kvitforsgrotten

Kvitforsgrotten

Foto: Bjørn Opdahl, (OON3)