×

Innsending av

BILDER

NB! Hvis du vil sende inn en beskrivelse/forslag ...

Dersom bildet skal knyttes til en beskrivelse av en SEVERDIGHET, OPPLEVELSE eller TUR må du først registere dette før du sender inn bildet.

Du vil i såfall få en "innsendingskode" som du må registrere sammen med bildet. Dette for at vi skal kunne knytte bildene til riktig innsending/beskrivelse.

Send gjerne inn flere bilder for hvert innsendte forslag. Benytt da samme innsendingskode ved innsending av bildene.

Hvis du "bare" vil sende inn et bilde er det bare å trykke på "Velg filer". :-)


NB! Bilder bør helst være i breddeformat (liggende) da det formatet er lettere å tilpasse til sideoppsettet.
Internet Explorer 9 og tidligere versjoner kan ikke laste opp flere bildefiler samtidig.

NB! Det gjelder egne betingelser for kommersielle aktører. Herunder også for turer, severdigheter og opplevelser.
Disse bes ta kontakt pr. epost i forkant.

Avslutt