×

Innsending av

TURER

Kontaktinformasjon er nødvendig for at vi skal kunne ta kontakt
i tilfelle vi har behov for å gi tilbakemeldinger, eller trenger mer informasjon.

Send først inn informasjon om turen.
Kvittering og turkode får du nederst på siden etter at du har trykket "Send inn"
Deretter kan du velge om du vil sende inn bilder som er knyttet til denne turen.Ved innsending av skjemaet bekrefter jeg at informasjon/tekst og bilder som følger med kan legges ut offentlig på www.lovest.no og Facebook.com. Alle bilder og tekster er mine egne, eller jeg har innhentet nødvendige tillatelser.

Når du har trykket på "Send inn"-knappen kommer en kvittering under denne linjen! Avslutt