LOVEST (Logo)

LOVEST - The loveliest region in Norway!

Hytta ved Langvannet(Bilde)

Statskog sin hytte ved Langvann(Fri til benyttelse hele året), Harstad Foto: Bjørn Opdahl

Finnslettheia(Bilde)

Finnslettheia, Harstad Foto: Bjørn Opdahl

Rein(Bilde)

Rein som beiter i fjellet, Harstad Foto: Bjørn Opdahl

Langvannet (Bilde)

Langvannet, Harstad Foto: Bjørn Opdahl