LOVEST (Logo)

LOVEST - The loveliest region in Norway!

Troll(Bilde)

Trollgubben i Litjhornet, Harstad Foto: Bjørn Opdahl

Vinter Finnslettheia

Finnslettheia, Harstad Foto: Bjørn Opdahl

Trær i Tåke (Bilde)

Trær i tåke på Svellen, Skånland Foto: Mette Eide

Skøyte(Bilde)

Fiskeskøyte, Harstad Foto: Bjørn Opdahl

Rein i profil(Bilde)

Reinflokk på Høgfjellet, Harstad Foto: Bjørn Opdahl

Snøstorm(Bilde)

Snøstorm, Harstad Foto: Bjørn Opdahl

Turer i Sør-Troms

Kulturstien på Borkenes, Kvæfjord

Steingjerde

Foto: Bjørn Opdahl, (TSK3)

Grov - Foldvik, Skånland

Foss i Dudalen

Foto: Bjørn Opdahl, (TSL3)

Rolla, Ibestad

Balansere

Foto: Bjørn Opdahl, (TSI1)

Ramnfløya, Ibestad

Ramnfløya

Foto: Bjørn Opdahl, (TSI2)

Sætertinden, Harstad

Stolpene

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH1)

Landsåsmyra, Harstad

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH2)

Svellen, Skånland

Foto: Mette Eide, (TSL2)

Kveøya, Kvæfjord

Foto: Bjørn Opdahl, (TSK2)

Elgen, Harstad

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH3)

Høgfjellet, Harstad

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH5)

Finnslettheia, Harstad

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH4)

Kvitnesvetten, Skånland

Foto: Sabine Gehlmann, (TSL1)

Gangsåstoppen, Harstad

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH6)

Tverrelvtindan (Holla), Kvæfjord

Foto: Mette Eide, (TSK1)

På toppen av Nupen, Kvæfjord

Overgang

Foto: Bjørn Opdahl, (TSK4)

Vakkerstadlia, Skånland

Sol

Foto: Stine Johnsen, (TSL4)

Facebok