LOVEST (Logo)

LOVEST - The loveliest region in Norway!

Blogg Lofoten Ofoten Vesterålen SørTroms
Troll(Bilde)

Trollgubben i Litjhornet. Foto: Bjørn Opdahl

Vinter Finnslettheia

Finnslettheia. Foto: Bjørn Opdahl

Trær i Tåke (Bilde)

Trær i tåke på Svellen. Foto: Mette Eide

Skøyte(Bilde)

Fiskeskøyte. Foto: Bjørn Opdahl

Rein i profil(Bilde)

Reinflokk på Høgfjellet. Foto: Bjørn Opdahl

Snøstorm(Bilde)

Snøstorm. Foto: Bjørn Opdahl

Turer i Sør-Troms

Sætertinden

Stolpene

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH1)

Landsåsmyra

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH2)

Elgen

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH3)

Finnslettheia

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH4)

Høgfjellet

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH5)

Gangsåstoppen

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH6)

Keipen (Aunfjellet)

Keipen

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH7)

Forhamn

Forhamn

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH8)

Maistua

Maistua

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH9)

Eventyrskogen

Hode og fingre

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH10)

Facebok