LOVEST (Logo)

LOVEST - The loveliest region in Norway!

Blogg Lofoten Ofoten Vesterålen SørTroms
Troll(Bilde)

Trollgubben i Litjhornet. Foto: Bjørn Opdahl

Vinter Finnslettheia

Finnslettheia. Foto: Bjørn Opdahl

Trær i Tåke (Bilde)

Trær i tåke på Svellen. Foto: Mette Eide

Skøyte(Bilde)

Fiskeskøyte. Foto: Bjørn Opdahl

Rein i profil(Bilde)

Reinflokk på Høgfjellet. Foto: Bjørn Opdahl

Snøstorm(Bilde)

Snøstorm. Foto: Bjørn Opdahl

Turer i Sør-Troms

Sætertinden
1095 m, 5,7 km

Stolpene

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH1)

Landsåsmyra
138 m, 2,5 km

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH2)

Elgen
534 m, 2,7 km

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH3)

Finnslettheia
547 m

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH4)

Høgfjellet
615 m, 5,4 km

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH5)

Gangsåstoppen
181 m, 0,9 km

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH6)

Keipen (Aunfjellet)
494 m, 1,5 km

Keipen

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH7)

Forhamn
0 m, 3,5 km

Forhamn

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH8)

Maistua
316 m, 1,2 km

Maistua

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH9)

Eventyrskogen
143 m, 0,8 km

Hode og fingre

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH10)

Kilhusåsen
339 m, 1,8 km

Utsikt

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH11)

Vollstadheia
390 m, 3,8 km

Vollstadheia

Foto: Bjørn Opdahl, (TSH12)