LOVEST (Logo)

LOVEST - The loveliest region in Norway!

Blogg Lofoten Ofoten Vesterålen SørTroms
Troll(Bilde)

Trollgubben i Litjhornet, Harstad Foto: Bjørn Opdahl

Vinter Finnslettheia

Finnslettheia, Harstad Foto: Bjørn Opdahl

Trær i Tåke (Bilde)

Trær i tåke på Svellen, Skånland Foto: Mette Eide

Skøyte(Bilde)

Fiskeskøyte, Harstad Foto: Bjørn Opdahl

Rein i profil(Bilde)

Reinflokk på Høgfjellet, Harstad Foto: Bjørn Opdahl

Snøstorm(Bilde)

Snøstorm, Harstad Foto: Bjørn Opdahl

Turer i Sør-Troms

Facebok